seznamka / zboží / práce / firmy ... www.oko.cz
 
Search:
I Am
Looking for
Reason
Country
Region
Marital status
Sign
Age
Height
Weight
With photo only

hearts

Online users: 316
Adverts: 2142
Men: 903
Women: 1162
Other 77

User's profile: citro68
Nick: citro68
Gender: Male
Orientation: Straight
Age: 45
Height: 171
Weight: 73
Body hair: Cut
Body type: Sporty
Education: High school
Friendship
Chat
Travelling
Sport
Travelling
Computers
Swimming
Cycling
Running
Climbing
Inline skating
Classic
Dance
House
Techno
Metal
Rock
Oldies
Ethno
Czech
Chinese
Thai
Classic
Oral sex - passive
Oral sex - active
Only registered users can write comments to profiles.
alibaby 5/1/2014 5:23:45 PM
ahoj Mé jméno je slečna Alimi Alibo, viděl jsem dnes váš kontakt, když jsem hledal někoho, kdo pochopili, co je Láska.já myslím, že můžeme společně klikněte a udělat něco dobrý.prosím pokusit kontaktujte mě, protože mám něco důležitého probrat s vámi. rád bych vám ukázat můj obrázek a zároveň dozvíte více o já sám.laskavě dostat přímo na mě z tohoto mého e-mailu, prosím (alimi10@hotmail.com), nebo můžete mi dát svůj vlastní e-mail, aby vás dostat. Slečna Alimi Alibo .......................................... Hello My name is Miss Alimi Alibo ,I saw your contact today when I was searching for Somebody who understand what is Love.I think we can click together and make something good.Please try to contact me because I have something Important to discuss with you.I would like to show you my picture and at the same time tell you more of myself.Kindly reach me directly from this my email please(alimi10@hotmail.com) or you can give me your own email to reach you. Miss Alimi Alibo
Answer

<< Back
just logged